Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Або зателефонуйте:
+38 067 549 4339
Заповніть форму, щоб замовити консультацію нашого спеціаліста
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Умови та правила користування сайтом zomma.com.ua

1. Загальні положення

1.1. Правила користування сервісом (далі — "Правила") закріплюють порядок

правовідносин між ФОП Філонов К.О. (надалі - "Виконавець"). і

користувачем послуг (далі — "Замовник"), визначають права і обов'язки сторін,

порядок і умови користування послугами/сервісом, що надаються Виконавцем,

питання захисту персональних даних, відповідальність сторін, а також інші

питання, не врегульовані Договором і / або чинним законодавством.

1.2. Дані Правила є публічним договором і публічною офертою відповідно до ст.

633, 641 Цивільного кодексу України, їх умови однакові для всіх споживачів.

1.3. Дії Замовника, вчинені ним для реєстрації на сайті https://zomma.com.ua/ (далі

— "Сайт"), і подальше користування сервісом Виконавця є повним і безумовним

акцептуванням цих Правил.

1.4. При бажанні Замовника та/або у випадках, встановлених Виконавцем, між

сторонами може бути укладено Договір про надання послуг. Правила становлять

невід'ємну складову частину зазначеного Договору. Норми цих Правил не є

вичерпними і можуть доповнюватися нормами Договору та інших його

невід'ємних частин. У разі виникнення суперечностей між нормами Договору та

цих Правил, застосовуються норми Договору, що укладений уповноваженими

представниками Сторін.

1.5. Виконавець має право вносити зміни та/або доповнення до цих Правил, які

доводяться до відома Замовників не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів

до дати набрання ними чинності, одним із способів: по електронній пошті, через

особистий кабінет або розмістивши інформацію на своєму сайті.

1.6. Правила діють для всіх без винятку Замовників незалежно від часу

реєстрації, типу отримуваних послуг або будь-яких інших обставин.

1.7. Взаємовідносини між Сторонами регулюються цими Правилами, а також

нормами чинного законодавства України, що стосуються взаємовідносин між

Сторонами.

1.8. Виконавець встановлює наступні правила та способи співпраці з

Замовником/Клієнтом:

1.8.1. Клієнт може оформити замовлення на сайті https://zomma.com.ua/ за подомогою вказаних на сайті номерів телефонів, через форми зворотнього зв'язку.

1.8.2. Клієнт може оплатити товар на сайті через сервіс LiqPay, або готівкою при отриманні.

Після отримання коштів Виконавцем від Замовника, Виконавець має відправити товар

впродовж 2 робочих днів.

1.8.3. Замовник/Клієнт має право купляти Товар в роздріб та оптом у

будь-якій кількості та об'ємах.

1.8.4. Акція діє на весь товар інтернет-магазину з 27.05.2021 по 30.08.2021 на всій території України, крім зон, що не контролюються владою.

2. Термінологія

2.1. Сайт — це веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою:

https://zomma.com.ua/.

2.2. Клієнт/Замовник — фізичні та/або юридичні особи, які користуються сайтом з

метою купівлі тих чи інших товарів, що знаходяться в асортименті на Сайті.

2.3. Адміністрація сайту — особа, уповноважена Виконавцем на здійснення

управління сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

2.4. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,

яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.5. Власник персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає

мету обробки персональних даних, склад цих даних та процедури їх обробки,

якщо інше не визначено законом. Власником персональних даних в розумінні цих

правовідносин є Замовник.

2.6. Згода суб'єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної

або юридичної особи (за умови її обізнаності) про надання дозволу на обробку її

персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, виявлене в

формі підтвердження реєстрації на Сайті.

2.7. Розпорядник персональних даних — фізична або юридична особа, якій,

власником персональних даних або законом, надано право обробляти ці дані від

імені власника.

Розпорядником персональних даних в розумінні цих правовідносин є Виконавець,

за дорученням Замовника здійснює обробку персональних даних користувачів з

метою і тільки в обсязі, необхідних для надання послуг.

2.8. Суб'єкт персональних даних — фізична або юридична особа, персональні

дані якої обробляються.

2.9. Конфіденційна інформація про особу — персональні дані з обмеженим

доступом, які віднесені фізичною або юридичною особою чи законом до такої

інформації.

2.10. Cookies файли — невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на

термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп'ютер або смартфон), коли

Замовник отримує доступ до сайту Виконавця. Це дозволяє сайту Виконавця

розпізнавати надалі пристрій, що використовується Замовником, і зберігати

деяку інформацію про переваги Замовника або про його минулі дії.

2.11. Терміни, які не вказані в даному розділі, використовуються в тексті даних

Правил в значенні відповідно до чинного законодавства України.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цих Правил.

3.1.2. Забезпечувати охорону персональних даних Замовника і користувачів, які

стали відомі йому при наданні послуг.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Замовник зобов'язується в повному обсязі розраховуватись за надані йому

Виконавцем Товари/Послуги, а також зобов'язується самостійно знайомитися з

інформацією про умови обслуговування і ціни на Сайті Виконавця.

3.2.2. Замовник дає свою згоду на використання Сайтом Виконавця файлів

Cookies. Замовник має право відмовитися від використання файлів Cookies,

однак при подальшому використанні сайту Виконавця, Замовник автоматично

погоджується на використання файлів Cookies.

3.2.3. Замовник дає свою згоду на отримання від Виконавця Повідомлень,

пов'язаних з наданням послуг, на електронну пошту (email) і / або через службу

коротких повідомлень (SMS) і / або Viber-повідомлень.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Здійснювати перевірку вказаних даних, які вказуються Замовником при

виборі способу доставки, на відповідність вказаних даних до реальних.

3.3.2. Припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником

умов, передбачених цими Правилами.

3.3.3. Отримати оплату за товари / послуги згідно з умовами цих Правил.

3.3.4. Виконавець залишає за собою право час від часу без попереднього

повідомлення вносити зміни в політику файлів Cookies.

3.3.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати товари / послуги від Виконавця відповідно до умов цих Правил.

3.4.2. В односторонньому порядку відмовитися від користування веб-сервісом.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення

якості товарів / послуг, що надаються.

4. Вартість товарів / послуг і порядок розрахунку

4.1. Замовник оплачує товари / послуги згідно з цінами, розміщеними на Сайті

Виконавця.

4.2. Оплата товарів та послуг можна здійснити за допомогою платіжного сервісу LiqPay - банківськими картами VISA і MasterCard, готівкою при отриманні товару у відділенні «Нова пошта», Privat24.

4.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цінову політику з

подальшою публікацією нових цін на Сайті.

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів

5.1. Претензії Замовника щодо товарів / послуг приймаються Виконавцем до

розгляду в електронному вигляді, які направляються Замовником на електронну

адресу Виконавця zomma.ua@gmail.com в строк не пізніше 3 (трьох) робочих

днів з дня виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника

становить не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

5.2. Всі суперечки і розбіжності між Сторонами підлягають вирішенню шляхом

переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, або в разі, якщо одна

зі сторін ухиляється від ведення переговорів, спори підлягають розгляду в

судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за всі наслідки, які виникли з

вини Замовника.

6. Умови використання персональних даних

6.1. Приєднуючись до умов цих Правил, Замовник дає згоду на використання і

автоматизовану обробку даних, як персональних, так і тих, що ідентифікують

його, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються /

повідомляються в ході виконання зобов'язань згідно з цими Правилами, шляхом

їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення,

використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також

будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних, а також на

передачу їх третім особам, якщо це не суперечить чинному законодавству

України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна зі Сторін ознайомлена

з правами суб'єктів персональних даних, передбачених Політикою

конфіденційності та статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»

№ 2297-VI 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями), а також

зобов'язуються дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо захисту

персональних даних.

7. Конфіденційність

7.1. Сторони виконують свої зобов'язання згідно з даними Правилами, на умовах

гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у

зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням правовідносин між сторонами

згідно з даними Правилами.

Конфіденційною інформацією є вся інформація, що стосується цих Правил та

операцій по ним, а також інформація, щодо якої Сторони вживають заходів щодо

охорони її конфіденційності.

7.2. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам,

крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не

використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома в процесі

правовідносин, несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій

із Сторін.

7.3. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства

України за невиконання або неналежне виконання умов п.8.2. цих Правил. У разі

розкриття однієї із Сторін конфіденційної інформації про іншу Сторону, в

результаті чого інша сторона зазнала збитків, Сторона, винна в розкритті

конфіденційної інформації, зобов'язана відшкодувати потерпілій Стороні всі

документально підтверджені збитки, понесені в результаті розкриття

конфіденційної інформації, за винятком випадків, коли розкриття конфіденційної

інформації було зумовлено нормами чинного законодавства України та / або в

процесі судового або іншого правового захисту своїх прав та інтересів.

7.4. При виконанні умов цих Правил Сторони зобов'язуються всебічно сприяти

один одному при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх

осіб.

8. Дія обставин непереборної сили

8.1. Жодна сторона не несе відповідальності за порушення Правил, якщо це

стало наслідком обставин непереборної сили, зокрема, але не обмежуючись:

ворожими атаками, блокадами, військовими діями, заворушеннями,

протиправними діями третіх осіб, пожежами, вибухами, тривалими перервами в

роботі транспорту, актів органів державної / місцевої влади, заборон (обмежень)

експорту / імпорту і т.д., а також обставин, викликаних винятковими погодними

умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемією, циклоном, ураганом, торнадо,

повенями, землетрусами, посухою і т.д., а також іншими обставинами, які

перебувають поза контролем Сторін і не могли бути передбачені і враховані

Сторонами (далі — «форс-мажорні обставини»).

8.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна

повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з

моменту виникнення таких форс-мажорних обставин за допомогою Основного

засобу зв'язку і / або електронної адреси іншої Сторони.

8.3. Належним документальним підтвердженням дії форс-мажорних обставин є

відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України або

іншого органу, уповноваженого видавати відповідні документальні

підтвердження.

8.4. Після закінчення терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка

перебувала під дією таких обставин, повинна повідомити про закінчення цих

обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення

дії форс-мажорних обставин за допомогою Основного засобу зв'язку і / або

електронної адреси, і / або телефонного номеру.

8.5. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо терміну дії форс-мажорних

обставин, Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, на вимогу іншої

Сторони повинна надати відповідний документ, що містить інформацію про

тривалість форс-мажорних обставин. Даний документ Сторона, яка посилається

на форс-мажорні обставини, повинна надати в оригіналі протягом 30 (тридцяти)

календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від іншої Сторони.

8.6. У разі порушення вимог п.п. 8.2-8.5. цих Правил, Сторона, яка перебувала під

дією форс-мажорних обставин, позбавляється права посилатися на

форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності за

невиконання взятих на себе зобов'язань за цими Правилами.

9. Термін дії правовідносин між сторонами і порядок їх припинення

9.1. Правовідносини між сторонами вважаються укладеними і набувають чинності

з моменту реєстрації Замовника на Сайті і діють протягом одного календарного

року з дати прийняття Замовником умов цих Правил та/або підписання між

Сторонами договору про надання послуг. Термін дії правовідносин

продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі сторін не менше

ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії не повідомить іншу

Сторону про намір припинити правовідносини. Правовідносини можуть

припинятися також і за інших підстав, вказаних в цих Правилах.

9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку достроково припинити

правовідносини з Замовником в разі виявлення порушення останнім умов цих

Правил.

9.3. Правовідносини можуть бути достроково розірвані в односторонньому

порядку будь-якою Стороною шляхом направлення однією Стороною іншій

письмового / електронного повідомлення про припинення правовідносин не

менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати припинення.

9.4. Після припинення правовідносин Виконавець зберігає персональні

дані Замовника і його базу персональних даних Клієнтів протягом наступного 1

(одного) року. Після закінчення 1 (одного) року Виконавець знищує персональні

дані Замовника, якщо під час припинення правовідносин Сторони не прийдуть до

іншої угоди. Знищення персональних даних Замовника в цьому випадку не

вимагає попереднього або наступного повідомлення про це Замовника.

9.5. Припинення правовідносин не звільняє Сторони від обов'язку виконання,

належним чином своїх зобов'язань за цими Правилами і повного погашення

заборгованості між собою в разі її наявності за весь період до дати припинення

правовідносин.

10. Інші умови

10.1. Порядок користування цими Правилами, їх виконання, а також всі інші

питання, не врегульовані Правилами, вирішуються відповідно до норм чинного

законодавства України, зокрема: Конституцією України, Законом України «Про

захист персональних даних», законом України «Про рекламу» та відповідно до

норм міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України.

10.2. У разі, якщо будь-які умови або положення цих Правил будуть визнані

недійсними або незаконними, всі інші умови і положення Правил залишаються

незмінними і мають повну юридичну силу.

10.3. Ніщо в Правилах не може розумітися як встановлення між Замовником та

Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній

діяльності, відносин особистого найму, або інших відносин, прямо не

передбачених Правилами.

10.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і

безумовно приймає їх.

10.5. У разі небажання Замовника продовжувати правовідносини з Виконавцем

згідно цих Правил, Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня

повідомлення на Сайті Виконавця про введення в дію поточної редакції Правил

повідомляє Виконавця про свою незгоду. В цьому випадку правовідносини з

Замовником припиняються, починаючи з моменту повідомлення Замовником про

незгоду. У разі відсутності надходження від Замовника повідомлення про незгоду

з новими умовами надання послуги вважається, що Замовник повністю погодився

з вимогами нової редакції Правил.

10.6. Положення цих Правил є обов'язковими для всіх зареєстрованих

Замовників.

10.6. Оформлюючи замовлення, Ви автоматично приймаєте усі правила цих

положень.ФОП Філонов К.О. , Код ЄДРПОУ: 3289116993,

Адреса:49000, м. Дніпро, вул. Моніторна, буд. 10.

+380675494339, e-mail: zomma.ua@gmail.com


Error get alias
Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Ваше ім’я
Ваш телефон
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Бажаєте стати нашим партнером?
Заповніть форму та наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення деталей.